fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

“A STUDY OF WOOD’S TEXTURE AND LIGHT & SHADOW” สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของไม้จากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญาชาติไทย โดย “If I were a carpenter X 888 Creations”
date : 8.สิงหาคม.2014 tag :

A STUDY OF WOOD’S TEXTURE AND LIGHT & SHADOW.โปรเจค Documentary Film จากแบรนด์งาน Craft สัญชาติไทย If I were a carpenter ร่วมมือกับ 888 Creations ทำ Documentary เรื่องนี้ขึ้นมา นำเสนอแง่มุมช่างไม้รุ่นใหม่  ผ่านเสียงของ  “วชิร ทองหล่อ”  Founder ของ Brand “If I were a carpenter”  ที่ได้อธิบายถึงเสน่ห์ของไม้ไทย เรื่องราวและคุณค่า ว่ามีดีอย่าไรเหมาะที่จะนำมาใช้แค่ไหน รวมถึงไม้ที่ตัวเขาชอบเป็นแบบไหน วิธีการเลือกไม้ของเขา ตั่งแต่เริ่มจนออกมาเป็นชิ้นงาน Funiture Hand made ที่วางขายอยู่หน้าร้าน

 

RECOMMENDED CONTENT

24.มกราคม.2022

เป็นโจทย์ที่เรียกได้ว่าท้าทายสำหรับวงการเอเจนซีโฆษณาเลยทีเดียว เมื่อผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์ม ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล “The 1 (เดอะ วัน)” ต้องการสื่อสารไปยังสมาชิกบัตร The 1 กว่า 19 ล้านคน เพื่อย้ำเตือนสิทธิ์ที่สมาชิกทุกคนพึงได้รับบนแอปพลิเคชั่น The 1 ผ่านผลงานโฆษณาชิ้นแรกครั้งแรกในรอบปี