fbpx

CONTACT US

“A STUDY OF WOOD’S TEXTURE AND LIGHT & SHADOW” สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของไม้จากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญาชาติไทย โดย “If I were a carpenter X 888 Creations”
date : 8.สิงหาคม.2014 tag :

A STUDY OF WOOD’S TEXTURE AND LIGHT & SHADOW.โปรเจค Documentary Film จากแบรนด์งาน Craft สัญชาติไทย If I were a carpenter ร่วมมือกับ 888 Creations ทำ Documentary เรื่องนี้ขึ้นมา นำเสนอแง่มุมช่างไม้รุ่นใหม่  ผ่านเสียงของ  “วชิร ทองหล่อ”  Founder ของ Brand “If I were a carpenter”  ที่ได้อธิบายถึงเสน่ห์ของไม้ไทย เรื่องราวและคุณค่า ว่ามีดีอย่าไรเหมาะที่จะนำมาใช้แค่ไหน รวมถึงไม้ที่ตัวเขาชอบเป็นแบบไหน วิธีการเลือกไม้ของเขา ตั่งแต่เริ่มจนออกมาเป็นชิ้นงาน Funiture Hand made ที่วางขายอยู่หน้าร้าน

 

RECOMMENDED CONTENT

17.มกราคม.2020

“People on Sunday” (2562) เป็นการตีความ บทสนทนาโต้ตอบ และสาส์นแสดงความนับถือต่อภาพยนตร์บุกเบิกจากประเทศเยอรมันเรื่อง “Menshen Am Sonntag” (2473) หรือ “ผู้คนในวันอาทิตย์” ผลงาน “People on Sunday” (2562) ได้นำภาพยนตร์ต้นฉบับดังกล่าวกลับมาตีความใหม่ผ่านบริบทที่แตกต่างจากเดิม ทั้งยุคสมัย ภูมิประเทศ ตลอดจนสภาพในการทำงาน