fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#ArtRecap : นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” ที่ BACC
date : 27.เมษายน.2016 tag :

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 1

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” ณ หอศิลป์ซัทชี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานเทศกาลไทยใน สหราชอาณาจักร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สหราชอาณาจักร ที่จัดแสดงสู่สายตาสาธารณชนผู้ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ซัทชี่ กรุงลอนดอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 – มกราคม 2559 และนำเสนออีกครั้งต่อสาธารณชนในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปีนี้นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทยของศิลปิน 23 คน นำเสนอพร้อมกับหนังสือ “Thailand Eye” โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ Skira รวบรวมผลงานของศิลปินร่วมสมัยของไทยกว่า 70 คน เพื่อเผยแพร่ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 2

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 3

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 4

ภัณฑารักษ์: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ไนเจล เฮิร์สท และ เซเรเนลลา ซิคลิทีรา

ศิลปิน: บุษราพร ทองชัย, ชาติชาย ปุยเปีย, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, กมลพันธุ์ โชติวิชัย, กวิตา วัฒนะชยังกูร, โฆษิต จันทรทิพย์, กฤช งามสม, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร, ปวีณา รักษ์ศาสนา, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, รอล์ฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, ทรงไชย บัวชุม, ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 6

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 5

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 7

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 8

จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์ซัทชี่ บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และพาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

สนับสนุนโดย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และบริติช เคานซิล ฯลฯ

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 9

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 10

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 11

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 14

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 15

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 16

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 12

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 13

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 23

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 24

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 21

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 25

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 26

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 28

Recap Thailand Eye BACC Dooddot 19

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร”
วันที่ : 18 มีนาคม – 07 สิงหาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
Website: www.bacc.or.th
Facebook: www.facebook.com/baccpage

RECOMMENDED CONTENT

1.พฤศจิกายน.2017

ออกมาแล้วกับ Official Trailer หนังดีกรีเมืองคานส์ A Prayer Before Dawn ผลงานจากผู้กำกับชาวฝรั่งเศส ฌอง-สเตฟาน ซูแวร์