fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

“PLUTO” ซีรีส์ Netflix ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ผลงานของ อาจารย์ Osamu Tezuka’s Astro Boy
date : 12.กรกฎาคม.2023 tag :

“PLUTO” ซีรีส์ Netflix ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ผลงานของ อาจารย์ Osamu Tezuka ‘Astro Boy’

กับเรื่องราวของโลกอนาคต เมื่อมนุษย์ และ หุ่นยนต์อยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดคดีต่างเกิดขึ้นมากมาย

เริ่มสตรีมวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2023

 

 

.

RECOMMENDED CONTENT

24.มกราคม.2022

เป็นโจทย์ที่เรียกได้ว่าท้าทายสำหรับวงการเอเจนซีโฆษณาเลยทีเดียว เมื่อผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์ม ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล “The 1 (เดอะ วัน)” ต้องการสื่อสารไปยังสมาชิกบัตร The 1 กว่า 19 ล้านคน เพื่อย้ำเตือนสิทธิ์ที่สมาชิกทุกคนพึงได้รับบนแอปพลิเคชั่น The 1 ผ่านผลงานโฆษณาชิ้นแรกครั้งแรกในรอบปี