fbpx

CONTACT US

RECENT POST

2.กรกฎาคม.2015

Brown Sugar มีจุดเริ่มต้นเมื่อราว 30 ปีก่อน จากร้านกาแฟของคุณพัฒน์ฑริกและคุณฐิติวัลคุ์ มีสายญาติ ด้วยความชื่นชอบในดนตรีแจ๊สของทั้งคู่ ทำให้เริ่มชักชวนเพื่อนฝูงที่ชอบและเล่นดนตรีแจ๊สได้มาเล่นที่ร้าน