fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

‘REWIND TO THE NEXT’ Exhibition by แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ ที่ เดอะ แจม แฟคตอรี่ |2 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559
date : 23.พฤษภาคม.2016 tag :

Rewind to the next-Poster

REWIND TO THE NEXT นับเป็นกิจกรรมที่ แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ เริ่มต้นจากการออกแบบวิธีการทํางานออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานออกแบบสองมิติที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหลักในการนําเสนอเนื้อหาใดๆ หากแต่พยายามคิดถึงเหตุผลเชิงความ สัมพันธ์ทางกายภาพ  ปล่อยให้กระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนผลักดันให้เกิดความคืบหน้าของผลงาน การขยายผล ของความเป็นไปได้ของแต่ละขั้นตอนจนนําไปสู่การนําผลลัพธ์ไปตอบสนองการสื่อสาร การทํางานสําหรับนิทรรศการนี้อาจเปรียบได้กับการ หันกลับมาให้ความสําคัญกับการตระเตรียมวัตถุดิบ การจัดเตรียมส่วนผสมต่างๆ ก่อนจะปรุงเป็นอาหารแต่ละเมนู แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ จะนําเสนอ ผลงานสองมิติร่วม 20 ผลงาน ที่มาจากการทํางานร่วมกันของสมาชิกทุกคน จัดแสดงร่วมกับวิดีโอและหนังสือประกอบ นิทรรศการ ในนิทรรศการครั้งนี้ PRACTICAL ยังร่วมงานกับ TAKEHOMEDESIGN แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย ในการแปลงบางส่วนของ พื้นที่แสดงงานให้เป็นสตูดิโอทํางานจําลอง เพื่อให้สมาชิกแพรคทิเคิลสามารถประจําอยู่ที่นิทรรศการตลอด 1 เดือนเต็ม ซึ่งจะมีการจัด บรรยาย การเสวนาร่วมกับศิลปินและนักออกแบบรับเชิญ การจัดเวิร์คช็อป รวมถึงการนําชมนิทรรศการทุกสุดสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่จัด แสดงอีกด้วย และที่พลาดไม่ได้ในวันเปิดนิทรรศการ จะมีการนําเสนอผลงานการแสดง Perfomance art ที่เป็นการร่วมงานกับ Bangkok City Ballet แสดงร่วมกับผลงาน VDO Projection โดย Craftsmanship และดนตรีประกอบโดย The Black Codes อีกด้วย

Print

PRACTICAL คือคําคุณศัพท์ มีความหมายทํานองเกี่ยวกับภาคปฏิบัติ, ตามความเป็นจริง, ที่ใช้ได้จริง PRACTICAL Design Studio คือชื่อของสตูดิโอออกแบบแห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งในปี ๒๐๐๔ แพรคทิเคิลก่อตั้งโดยกลุ่มนักออกแบบสื่อสารในกรุงเทพฯ ที่มี ประสบการณ์ด้านวิชาชีพและการศึกษาสาขาการออกแบบ ซึ่งต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบสื่อสารมาตอบสนอง สังคมในด้านต่างๆ ไม่เพียงแต่ในด้านธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียภาพ  วัฒนธรรม และการศึกษา ด้วยความมุ่ง หวังอยากแสดงให้สังคมได้เห็นว่างานออกแบบมีคุณค่าต่อสังคม ทั้งในแง่สุนทรียภาพและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา แพรคทิเคิลได้ร่วมงานกับองค์กรและบริษัทที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศมากมาย ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ มหานคร, สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, ราชบัณฑิตยสถาน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันคลังสมองแห่งชาติ, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์, สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ บรมราชูปถัมป์, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, มูลนิธิมั่นพัฒนา, เอส ซี จี แพคเกจจิ้ง, บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จํากัด, ร้านสมบูรณ์โภชนา ฯลฯ นอกจากเป็นสตูดิโอออกแบบแล้ว แพรคทิเคิลยังเป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่มนักออกแบบที่ดําเนินกิจกรรมด้านศิลปะ และการออกแบบอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดกิจกรรมบนความร่วมมือกับภาคเอกชน สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย สํานักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงองค์กรและเครือข่ายจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้สมาชิกของแพรคทิเคิลยังได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

Print

PRACTICAL_Logo_Black

The Jam Factory Final

REWIND TO THE NEXT
นิทรรศการโดย แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
2 มิถุนายน  – 3 กรกฎาคม 2559

เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

RECOMMENDED CONTENT

1.ตุลาคม.2021

หลังปล่อยเพลงให้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปแล้วในแอปพลิเคชัน JOOX เมื่อสัปดาห์ก่อน ในที่สุดก็ถึงคิวมิวสิควิดีโอเพลง ‘MONEY HONEY’ ผลงานใหม่ล่าสุดจาก F.HERO บิ๊กบอสค่าย High Cloud Entertainment ควงคู่มากับแรปเปอร์น้องรัก URBOYTJ