CONTACT US

SHARE

553 Views
date :2.ตุลาคม.2018
#DesignerThough | แอบดู ARI MAGAZINE ISSUE 05 แรงบันดาลใจของประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ยอมละทิ้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นรากเหง้าของตนเอง แต่เลือกที่จะสืบสาน และต่อยอดแทนการแทนที่

แอบดู ARI MAGAZINE ISSUE 05 แรงบันดาลใจของประเทศญี่ปุ่น ผลงานของ Designer ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันในวงการออกแบบ  Chakrapan Oak Suwanphanich กับการทำผลงานสื่อเพื่อสังคม Ari Magazine

ส่วนหนึ่งของ ARI MAGAZINE ISSUE 05
Editor, Art Direction and Design by Chakrapan Oak Suwanphanich

ผมเป็นคนหนึ่งท่ีชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น เพราะมัน เต็มไปด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนท่ี ใดในโลก ผมเริ่มทําความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็ก ผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่น และพอได้เข้าไปเรียนเกี่ยวกับงานดีไซน์ ผมได้ อ่านหนังสือเล่มหน่ึงที่ชื่อว่า “คุณจะห่อไข่ 5 ฟอง อย่างไร” เขียนโดย Hideyuki Oka ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา ผมก็เร่ิมศึกษาความเป็น ญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ ผมรู้สึกทึ่งกับงานดีไซน์ ท่ีเรียบง่ายแต่แฝงไว้ซึ่งความสวยงาม และที่ สําคัญทุกอย่างก้าวของการพัฒนา เขาไม่ทิ้ง ภูมิปัญญาด้ังเดิม แต่ใช้วิธีการต่อยอดความ คิดเพื่อการพัฒนาไปพร้อมกับโลก ญี่ปุ่นเป็น ชนชาติที่สามารถนําเอาธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัว มาปรับใช้ให้เขากับวิถีชีวิตได้อย่างลงตัว ถือเป็น ชนชาติหน่ึงที่ความเจริญสมัยใหม่ไม่สามารถ กลืนกินความเป็นตัวตนท่ีแท้จริงของวัฒนธรรม ชาติได้ แต่กลับเกิดการผสมผสานเข้ากันท่ียัง คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบญี่ปุ่นไว้ได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยค่านิยมของคนในชาติที่ จะไม่ยอมละทิ้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นรากเหง้าของตนเอง แต่เลือกที่จะสืบสาน และต่อยอดแทนการแทนที่ 

“พวกเรารู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นและจริงจังของชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมและค่านิยมที่เขาคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ ทำให้ประเทศของเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนไปหมด ทั้งบ้านเมือง ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ซึ่งมันเป็นผลสะท้อนออกมาจากคนในประเทศ”

– moderndog, Interview

 

by – Oak Suwanphanich
Facebook : https://www.facebook.com/Ari-Magazine-150015345034084/

#printisnotdeadbutbeingrefined

Advertising

Relate Video

ทุกวันนี้ศิลปะในการผลิตมิวสิควิดีโอนั้นถือว่าก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งในเรื่องเทคนิคและวิธีการเล่า ที่ศิลปินไม่น้อยให้ความสำคัญกับมันไม่แพ้ตัวเพลงที่พวกเขาทำ

date :18.มิถุนายน.2018
Recommended Articles

John Mayer มาไทยแน่ปีหน้า กับการเปิด World Tour 2019 ที่ต้นปีเริ่มกันที่ทวีป Australiaและ Asia

12.ธันวาคม.2018

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทุกวันนี้ คุณไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่ ก้าวล้ำ หรือทันสมัยเกิดขึ้นบ้าง บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วแบบนาทีต่อนาที

28.กันยายน.2018

Advertising

Related Articles