fbpx

CONTACT US

RECENT POST

19.กันยายน.2017

วันนี้เราจะพาไปดูโรงงานผลิตยานพาหนะอันดับต้นๆ ในฐานะที่โลกของเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ การที่นวัตกรรมสักหนึ่งชิ้น จะกลายเป็นหลายหมื่นหลายล้านชิ้นนั้น ต้องผ่านโรงงานผลิตยานพาหนะเหล่านี้ แต่งกายรัดกุม สวมหมวกนิรภัย และเข้าไปสำรวจกัน