fbpx

CONTACT US

RECENT POST

รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ 'Modern Japan' ร่วมกันกับอีกหลากหลายสัญลักษณ์ อาทิ Tokyo Skytree และ Manga ที่ล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของญี่ปุ่นที่กำลังก้าวเข้าสู่ประเทศสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน

Documentary Club ภูมิใจเสนอ Faces Places ถ่ายภาพเธอไว้ ให้โลกจดจำ เจ้าของรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมประจำปี 2017 จากหลากหลายสถาบันนักวิจารณ์ ผลงานกำกับสุดเอิบอิ่มหัวใจของสองศิลปินต่างวัยที่มีผู้รักใคร่ติดตามผลงานทั่วโลก