fbpx

CONTACT US

RECENT POST

26.กรกฎาคม.2016

ยุคสมัยที่ผู้คนต่างอยู่กับความรวดเร็ว เวลาหมุนผ่านหลากเรื่องราวถาโถมจนบางครั้ง การตัดสินใจทำบางสิ่งอาจเกิดขึ้นในเวลาที่เร็วเกินไป แน่นอนว่าความรวดเร็วเป็นเรื่องดี แต่หาใช่เสมอไปในทุกครั้งทุกเรื่อง เพราะบางจังหวะอันเหมาะสม อาจเกิดในเวลาที่ลงตัวนั่นเอง