fbpx

CONTACT US

RECENT POST

การอ่านผ่านหน้ากระดาษ การได้สัมผัสขนาดของหนังสือ เทคเจอร์ของปก และกลิ่นหมึกพิมพ์นั้น ยังคงความคลาสสิคและให้อรรถรสในการอ่านได้ดีไม่น้อยไปกว่า e-Book แม้ในยุคที่คนหันมาเสพข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นก็ตาม