fbpx

CONTACT US

RECENT POST

กลุ่มละครร่วมสมัย B Floor ร่วมกับ Bangkok CityCity Gallery ขอเสนอการแสดงรูปแบบ experimental performance ในชื่อ 'BLISSFULLY BLIND' ผลงานของ 'ดุจดาว วัฒนปกรณ์' ร่วมกับ 'ZIEGHT' ทีมออกแบบการแสดงรุ่นใหม่

การนับ 1 ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า “The Em District” เป็นทั้งย่านธุรกิจ แฟชั่น และกินดื่ม แหล่งสำคัญแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และการนำงานศิลปะมาเป็นสิ่งที่เชื่อมมนุษย์เข้าหาพื้นที่

มาดูโฉมหน้าผู้เข้าประกวด “การแข่งขันสุดยอดนายหนวดเคราแห่งชาติประจำปีครั้งที่ 4” ของสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นที่