fbpx

CONTACT US

RECENT POST

การนับ 1 ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า “The Em District” เป็นทั้งย่านธุรกิจ แฟชั่น และกินดื่ม แหล่งสำคัญแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และการนำงานศิลปะมาเป็นสิ่งที่เชื่อมมนุษย์เข้าหาพื้นที่