fbpx

CONTACT US

RECENT POST

17.ธันวาคม.2013

ขอเชิญคุณร่วมสัมผัสประสบการณ์ตื่นรู้จากภาพถ่ายประกอบบทสัมภาษณ์ของผู้รู้ตื่นรวม 26 ท่าน อาทิ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), พระอาจารย์ชยสาโร, พระชาคิโน ภิกขุ

มาดูโฉมหน้าผู้เข้าประกวด “การแข่งขันสุดยอดนายหนวดเคราแห่งชาติประจำปีครั้งที่ 4” ของสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นที่

เป็นการจัดแสดงภาพจิตรกรรมสีน้ำของเขา ซึ่งเนื้อหาของงานครั้งนี้เขาต้องการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในวงการศิลปะ