fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ออนุญาตขึ้นต้นด้วยประโยคแสนเชย... "จะเป็นอย่างไร ถ้าคุณกำลังเดินเข้าไปในห้องสมุดที่มีแต่ หนังสือ หนังสือ และหนังสือ!?" – Tianjin Binhai Library หรือห้องสมุดเมืองเทียนจิน ในประเทศจีน กำลังจะให้คำตอบของคำถามข้างต้น

11.กันยายน.2017

เรามักจะเคยได้ยินโปรเจ็กต์ค่ายอาสาพัฒนาชนบทอยู่บ่อยๆ และที่ได้ยินบ่อยๆ ก็คือการออกค่ายเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้กับพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร อาทิ ห้องน้ำ อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นต้น เช่นกันกับทีม BC Architects จากประเทศเบลเยี่ยม ที่มักมีโปรเจ็กต์ออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ทวีปแอฟริกา จึงทำให้ทีมนี้ช่ำชองเรื่องพื้นที่ ความเข้าใจถึงไซต์งานการออกแบบ รวมไปถึงเข้าใจในวัสดุท้องถิ่นที่มีผลต่อสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วย

22.มิถุนายน.2017

ช่างภาพอย่าง Thibaud Poirier ได้ถ่ายภาพชุดที่รวบรวมเรื่องราวของพื้นที่และที่ว่าง โดยเฉพาะสถานที่อย่างห้องสมุดไว้หลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นห้องสมุดที่ใหญ่โต งดงาม แสดงถึงความโอ่อ่าเมื่อได้เข้าไป อีกทั้งยังเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามซึ่งเป็นที่อยู่ของวรรณกรรมและแหล่งเรียนรู้

เราไม่ได้เพ้อนะ! เพราะห้องสมุดขนาดใหญ่ริมชายหาดทะเลปั่วไห่ ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆ โดยการออกแบบของ Vector Architects ที่อยากให้มนุษย์ได้ใช้สอยพื้นที่ริมชายหาดอย่างสร้างสรรค์ ไม่รบกวนธรรมชาติ ควบคู่ไปการเสพบรรยากาศสดชื่นของทะเลไปด้วย