fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ออนุญาตขึ้นต้นด้วยประโยคแสนเชย... "จะเป็นอย่างไร ถ้าคุณกำลังเดินเข้าไปในห้องสมุดที่มีแต่ หนังสือ หนังสือ และหนังสือ!?" – Tianjin Binhai Library หรือห้องสมุดเมืองเทียนจิน ในประเทศจีน กำลังจะให้คำตอบของคำถามข้างต้น