fbpx

CONTACT US

RECENT POST

11.กันยายน.2017

เรามักจะเคยได้ยินโปรเจ็กต์ค่ายอาสาพัฒนาชนบทอยู่บ่อยๆ และที่ได้ยินบ่อยๆ ก็คือการออกค่ายเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้กับพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร อาทิ ห้องน้ำ อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นต้น เช่นกันกับทีม BC Architects จากประเทศเบลเยี่ยม ที่มักมีโปรเจ็กต์ออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ทวีปแอฟริกา จึงทำให้ทีมนี้ช่ำชองเรื่องพื้นที่ ความเข้าใจถึงไซต์งานการออกแบบ รวมไปถึงเข้าใจในวัสดุท้องถิ่นที่มีผลต่อสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วย