fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เราไม่ได้เพ้อนะ! เพราะห้องสมุดขนาดใหญ่ริมชายหาดทะเลปั่วไห่ ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆ โดยการออกแบบของ Vector Architects ที่อยากให้มนุษย์ได้ใช้สอยพื้นที่ริมชายหาดอย่างสร้างสรรค์ ไม่รบกวนธรรมชาติ ควบคู่ไปการเสพบรรยากาศสดชื่นของทะเลไปด้วย