fbpx

CONTACT US

RECENT POST

1.กันยายน.2013

เนื้อย่าง!! 1 ใน 3 สุดยอดอาหารยอดฮิตของคนญี่ปุ่นทัดเทียมกับ ข้าวแกงกะหรี่ กับราเม็งในขณะนี้ เนื้อย่างปกติ คนทั่วไปจะนึกถึงแต่เนื้อย่าง"สีแดง" อย่างเนื้อสันนอกเนื้อสันใน แต่ยังมีเนื้อย่างอยู่อีกประเภทหนึ่ง ก็คือเนื้อ"สีขาว" ซึ่งจำพวกเครื่องใน