fbpx

CONTACT US

RECENT POST

26.มกราคม.2016

ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ CIO ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น เพราะสินค้าใน CIO นั้นได้คัดสรรของที่มีความ Modern เพื่อให้เข้ากับ Lifestyle ของคนยุคใหม่ ที่ต้องการบอกสไตล์ของตัวเองผ่านทางของใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ แสดงเห็นเห็นถึงกระบวนการคิด วิจัย การทดลอง และกระบวนการผลิต ก่อนจะเป็นผลงานการวิจัยสุดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) และสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร ผู้ประกอบการ

19.ตุลาคม.2013

“เราต้องการ Computers ที่เร็วและสะดวกในการใช้งานเหมือนกับเราทุกอย่าง เราต้องการ Laptop ที่สามารถทำงานได้ทีละหลายอย่าง