fbpx

CONTACT US

RECENT POST

17.กันยายน.2014

คาเฟ่ Puritan แห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยอารีย์ 5 ด้านหน้ามีทางเข้าเล็กๆดูร่มรื่นเต็มไปด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ และน้ำพุขนาดย่อม เหมือนสวนสไตล์บ้านอังกฤษดั้งเดิม

3.กันยายน.2014

ผลงานครั้งนี้เป็นการทำโปรเจคต์ระหว่าง BACC ร่วมกับ กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม