fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เนื้อหาภายในงานจะเป็นการเดินทางของศิลปิน ด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เหมือนกับว่าเป็นการ

ช่วงนี้ใครผ่านไปที่หอศิลป์ราชดำเนิน อย่าลืมแวะเวียนไปเยี่ยมชมงาน “Weaving Dialog” ผลงานที่จัดแสดงเป็นงานออกแบบ

3.กันยายน.2014

ผลงานครั้งนี้เป็นการทำโปรเจคต์ระหว่าง BACC ร่วมกับ กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม