fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#Travel : ลายแทงเที่ยวชมพระใหญ่รอบเอเชีย เพิ่มความเฮงเฮงเฮง กันถ้วนหน้า
date : 12.กันยายน.2014 tag :

วันไหว้พระจันทร์เพิ่งผ่านไปทำให้ฉุดคิดได้ว่าจริงๆแล้วใน 1 ปี มีวันสำคัญให้เราระลึกถึงหรือพบปะครอบครัวบ่อยครั้ง แต่ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งพบกันแล้วเมื่อหมดวันก็แยกย้ายกันไป ทำให้สงสัยว่ามันจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ครอบครัวเจอกัน ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย อา พี่ น้อง หรือ หลานๆได้อยู่กันในระยะเวลาที่ยาวขึ้น เลยนึกถึงการไปเที่ยวไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเชื่อว่ามันจะนำความสุขแบบไม่รู้ลืม เลยทำลายแทงไหว้พระใหญ่ทั่วเอเชียดีกว่า เพื่อชวนครอบครัวออกไปเที่ยวกราบไหว้พระใหญ่กัน และเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวด้วย เชื่อเลยว่าจะทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันได้ยาวขึ้นและมีความสุข

null

Kamakura Daibutsu” โคโตะกุอิง (13.35 เมตร) ประเทศญี่ปุ่น

”  พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ”    พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า “พระพุทธองค์ใหญ่” แต่น้อยคนที่ทราบว่าชื่อจริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) องค์ที่เห็นในปัจจุบันสร้างจากสำริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ถ้ามองไกลๆ จะเห็นองค์พระที่ไม่สมส่วน ดูจากพระหัตถ์นั้นดูเล็กนิดเดียว หากอยากดูองค์พระนี้ให้สมส่วน ต้องเข้าไปยืนใกล้ๆ ห่างจากองค์พระ 4-5 เมตรแล้วแหงนหน้ามองขึ้นไป จะเห็นองค์พระดูสมส่วนรับกันทั้งองค์สวยงามขึ้น ส่วนองค์พระที่มองเห็นเป็นสีเขียวนั้น เกิดจากการที่สำริดทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสภาพอากาศทั้งฝนและหิมะมายาวนานจนกลายเป็นสีเขียว หากสังเกตให้ดีจะเห็นรอยเชื่อมต่อโลหะ เชื่อมพระพุทธรูปองค์นี้ให้เป็นรูปร่างซ้อนกันขึ้นไปรวมทั้งหมด 8 ชิ้น นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่า พระไดบุตสึเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินญี่ปุ่นไว้จากการรุกรานของศัตรูอีกด้วย

null

ผู่โถวซาน”ต้นกำเนิดกวนอิม (33 เมตร) ประเทศจีน

“เกาะผู่โถวซาน” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา หรือวัดที่ประดิษฐานพระโพธิ์สัตว์กวนอิมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและชาวจีนเป็นอย่างมาก เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม “ผู่โถวซาน” สูง 33 เมตร

ในอดีตเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ เคยมีวัดมากถึง 82 วัด โดยมีพระสงฆ์และแม่ชีรวมกันมากกว่า 4,000 รูป แต่ในปัจจุบันมีวัดประมาณ 12 วัดเท่านั้นที่ยังมีพระสงฆ์ และแม่ชีจำพรรษาอยู่ ซึ่งจะมีวัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงบนเกาะนี้อยู่จำนวนหนึ่งคือ 1.วัดผู่จี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะผู่โถวซาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง 2.วัดผ่าหยีเป็นวัดที่สร้างติดกับภูเขา จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดแห่งความเงียบสงบ 3.วัดฮุ้ยจี้เป็นวัดที่สร้างอยู่บนภูเขาฝอติ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะผู่โถวซาน ซึ่งในเกาะจะมีพระโพธิสัตว์กวนอิมมากถึง 33 ปาง รวมถึงปางประทานบุตรที่เชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้บูชา ขอพรจะทำให้มีความสมหวังในการมีบุตร ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกต่างเดินทางมาสักการะและขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ ที่แห่งนี้

 

null

พระใหญ่เทียนถ่าน” (34 เมตร) ฮ่องกง

มาฮ่องกงแล้วไม่ได้มาสักการะพระใหญ่เทียนถ่านถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ การจะขึ้นมานมัสการองค์พระต้องผ่านบันได 268 ขั้น พระใหญ่เทียนถ่านมีความสูงถึง 34 เมตร สร้างจากทองสัมฤทธิ์ ซึ่งพระหัตถ์ด้านขวายกขึ้นความหมายคือขจัดปัดเป่าความทุกข์ พระหัตถ์ด้านซ้ายวางที่หน้าตักเพื่อรับคำขอพรจากผู้ที่มีกราบไหว้ รอบข้างองค์พระมีเทวดา 6 องค์ กำลังถวายสิ่งของมีความหมายถึง ความดี เมตตา อดทน สงบ สมาธิ และปัญญา ใต้ฐานบัวมีพิพิธภัณฑ์ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า วงล้อพระพุทธธรรม และพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา และสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและทะเลจากบริเวณฐานขององค์พระด้วยตรงข้ามพระพุทธรูป เป็นที่ตั้งของอารามโป๋หลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวพุทธที่สำคัญที่สุดของฮ่องกง และถูกเรียกว่าเป็น “โลกของพุทธศาสนิกชนในตอนใต้” คุณยังสามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้ที่ร้านอาหารมังสวิรัติที่เป็นที่นิยมในอารามด้วย

null

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” ยอดเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต (45 เมตร) ประเทศไทย

บนยอดเขานาคเกิด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะจากพม่า น้ำหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ 135 ตัน

เหตุที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้บนเขาเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินบนภูเขาแห่งนี้ให้แก่วัดกิตติสังฆาราม ทางวัดรวมถึงประชาชนและพุทธศาสนิกชนต่างจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ และได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบให้เป็นพุทธอุทยาน ชื่อพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีนี้ ได้มาจากการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ตอีกด้วย

null

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี(หลวงพ่อใหญ่)” วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด (67.55 เมตร) ประเทศไทย

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” เป็นพระยืนประทานพร บุด้วยกระเบื้อง โมเสก สูง 67.55 เมตร ศิลปะพื้นบ้านส่วนผิวหนังเป็นสีเนื้อแลเห็นเด่นชัด เป็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงที่สุด ในประเทศไทยและ เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างโดยพระครูสิริวุฒเมธี เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระนักพัฒนา ผู้ชอบก่อสร้างศาสนสถานและปูชนียสถานต่างๆ

พุทธลักษณะของพระยืนองค์นี้ค่อนข้างสูงชะลูดมองดูไม่ได้สัดส่วนสมจริง สันนิษฐานว่าออกแบบก่อสร้างโดยช่างท้องถิ่น สร้างขึ้นจาก แรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากกว่าจะเน้นความสวยงามขององค์พระ เป็นความวิริยะอุตสาหะของท่านพระครูสิริวุฒเมธีอย่างสูง ที่ริเริ่มพระยืนสูงที่สุดองค์นี้ให้เป็นศรีสง่าแก่เมืองร้อยเอ็ดสืบต่อไป

นอกจากนี้ด้านหลังซึ่งเป็นฐานพิงขององค์พระนั้น มีพระเจดีย์สูง ๙ เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ส่วนวัดบูรพา ภิรามเดิมเป็นวัดเก่าแก่ติดคูเมืองเก่าด้านตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ด

null

พระพุทธรูปเล่อซาน” เขาง้อไบ๊ (71 เมตร) ประเทศจีน

พระพุทธรูปเล่อซาน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจงแห่งราชวงศ์ถัง ต้นรัชสมัยไคหยวนปี ค.ศ.713 โดยการเจาะสกัดหินบนเขาเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท หลังพิงเขา หันหน้าสู่แม่น้ำหมินเจียง มีความสูง 71 เมตร ซึ่งใหญ่กว่าพระพุทธรูปหินสลักที่ถ้ำผาหยุนกัง(ต้าถง)ในมณฑลซันซี(มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี 2001)ถึง 3 เท่า  แกะสลักขึ้นด้วยฝีมือช่างงามวิจิตร ลายเส้นที่พลิ้วไหวและสัดส่วนขององค์พระที่ได้สมดุล เต็มไปด้วยพลังที่แผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาล ล้วนสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมอันเฟื่องฟูในยุคราชวงศ์ถัง

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาที่เขาง้อไบ๊ นอกเหนือจากเพื่อสักการะแล้ว ยังมาเพื่อชื่นชมทัศนียภาพตามธรรมชาติ และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายบนยอดเขาแห่งนี้

null

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ” เขาหลิงซาน (88 เมตร) ประเทศจีน

วัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ ในเมืองอู๋ซี เป็นวัดที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า “หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน มีพระพักตร์ที่สง่างามมาก ภายในศาลามีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

null

หลวงพ่อใหญ่”  วัดม่วง จ.อ่างทอง (95 เมตร) ประเทศไทย

ถ้าพูดถึงพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทยขณะนี้ ต้องยกให้ “หลวงพ่อใหญ่” หรือ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ “วัดม่วง” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง หลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูงถึง 95 เมตร สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล พระพุทธรูปองค์นี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2552 และมีการสร้างองค์จำลองประดิษฐานไว้ด้านล่างเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้จุดธูปเทียนบูชา ส่วนด้านหน้าทางขึ้นมาสักการะองค์หลวงพ่อใหญ่ ทำเป็นบันไดสูงมีพญานาคเลื้อยเป็นราวบันไดตรงกลาง ด้านซ้ายและด้านขวาของบันได

null

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม” เกาะไห่หนาน (108 เมตร) ประเทศจีน

ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของ เกาะไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนตัวรูปปั้นถูกออกแบบให้มี 3 ด้าน ด้านหนึ่งหันหน้าเข้าหาเกาะ และอีกสองด้านหันหน้าออกสู่ทะเลจีนใต้ ใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2005 มีระดับความสูง (รวมอาคารและฐานบัว) 108 เมตร (354 ฟุต) 

 

null

“Ushiku  Daibutsu  อุชิคุไดบุตสึ (120 เมตร) ประเทศญี่ปุ่น

หากได้เดินทางไปเที่ยว Ibaraki ถือโอกาสไปกราบไหว้องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ Ushiku Daibutsu เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงในญี่ปุ่น คำว่า Daibutsu หมายถึง พระองค์ใหญ่ Ushiku Daibutsu ตั้งอยู่ที่ Ushiku, Ibaraki Prefecture

สร้างเสร็จในปี 1995 สูง 120 เมตร ภายในจะมีประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป และประวัติการก่อสร้างของพระพุทธรูปปางยืนองค์นี้ตั้งแต่แรกเริ่มจนสำเร็จการก่อสร้าง และมีลิฟท์บริการขึ้นลงจากชั้น 2-5 เมื่อเราอยู่บนชั้นห้าสามารถมองลอดจากหน้าต่างออกมาด้านนอกเพื่อชมทิวทัศน์บริเวณรอบๆได้ บริเวณโดยรอบก็จะประกอบไปด้วยสระน้ำ สวนดอกไม้ บริเวณด้านหลังจะมีการแสดงของสัตว์ ให้สำหรับผู้ที่แวะเวียนไปกราบไหว้ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ

null

Spring Temple Buddha” พระไวโรจนะพุทธะ (153 เมตร) ประเทศจีน

พระไวโรจนะพุทธะ แห่ง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เป็น รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูงทั้งสิ้น 153 เมตร (502 ฟุต) รวมฐานดอกบัว 20 เมตร (66 ฟุต) ตัวอาคาร 25 เมตร (82 ฟุต) สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2008 เพื่อรำลึกถึง พระไวโรจนะพุทธะ

Illustration by: Thip S. Selley

Credit: http://www.mingmongkolphuket.com/ , http://www.discoverhongkong.com/ ,
http://www.photoontour.com/outbound/shanghai/shanghai_06.htm ,
http://www.palungdham.com/t1000.php ,
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/business-opportunity/detail.php?SECTION_ID=523&ID=1820
http://www.uasean.com/kerobow01/572 , http://japaijapan.com/ushiku-daibutsu/
,http://www.oknation.net/blog/print.php?id=232180 , http://www.danpranipparn.com/web/praput/praput205.html

RECOMMENDED CONTENT

15.มิถุนายน.2020

Gareth.T ศิลปินหนุ่มฮ่องกง ผู้มีสไตล์ดนตรี R&B นุ่มละมุนอย่างมีเอกลักษณ์ ปล่อยซิงเกิลแรก “best me i can” ภายใต้สังกัด Umami Records โดยเพลงนี้เขาสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างละเมียดละไม มาพร้อมกับเมโลดี้ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ด้วยความหมายที่สื่อถึงการใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นแบบเป็นตัวเองอย่างดีที่สุด