fbpx

CONTACT US

RECENT POST

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน คาดิสต์ พารา ไซต์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำเสนอ Soil and Stones, Souls and Songs นิทรรศการสัญจรบนพื้นฐานของสายสัมพันธ์เชิงศิลปะวัฒนธรรมและแนวคิดร่วมสมัยในเขตเอเชียรวมถึงในพื้นที่อื่นๆ