fbpx

CONTACT US

RECENT POST

13.กันยายน.2017

กว่า 3 ปีมาแล้วที่ข่างภาพหนุ่มเดินทางมาพำนักอยู่ใน ‘กรุงเทพฯ’ ที่ๆ เขาใช้เวลาปีครึ่งเฝ้ามองสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นผ่านหน้าต่างอพาร์ทเม้นต์บานเดิมทุกวันบนชั้น 34

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน คาดิสต์ พารา ไซต์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำเสนอ Soil and Stones, Souls and Songs นิทรรศการสัญจรบนพื้นฐานของสายสัมพันธ์เชิงศิลปะวัฒนธรรมและแนวคิดร่วมสมัยในเขตเอเชียรวมถึงในพื้นที่อื่นๆ