fbpx

CONTACT US

RECENT POST

29.พฤศจิกายน.2018

เมื่อพูดถึง 'อาหาร' กับ 'ไวน์' ส่วนใหญ่จะนึกถึงอาหารและไวน์ฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอาหารการกิน (Gastronomy) ในโลกตะวันตก หลังศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา

20.เมษายน.2016

แรงบันดาลใจจากขนมหวานซิกเนเจอร์ของร้าน Another Hound Café ถูกผสมผสานกับรสสัมผัสซาบซ่าของฟอง Sparkling ใน Perrier จนเกิดเป็นเครื่องดื่มเย็นสดชื่นจำนวน 3 แก้วที่เหมาะกับอากาศร้อน