fbpx

CONTACT US

RECENT POST

MUJI กำลังจะแตกไลน์ใหม่ ให้เข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คนให้มากขึ้น ผ่านการเปิด MUJI Hotel และก็ไม่ปล่อยให้เราคอยนาน เพราะ MUJI Hotel Shenzhen ซึ่งเป็นสาขาแรกของโลก ได้เปิดให้บริการแล้วนะเออ!

7.พฤศจิกายน.2017

ล่าสุด MUJI เพิ่งประกาศว่าตัวเองกำลังจะทำ HOTEL หลังจากที่ MUJI เดินหน้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน เพียงแค่ MUJI ประกาศว่ากำลังจะมี MUJI HOTEL ไปเมื่อราวปีก่อน เชื่อว่าทุกคนก็ต้องตื่นเต้นกันมาแล้ว