fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เมื่อกล่าวถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่โดดเด่นด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีธรรมชาติอันงดงาม เชื่อว่าหนึ่งในนั้นเราจะต้องนึกถึง แดนอิเหนา หรือ 'อินโดนีเซีย' ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกาะบาหลี หาดทราย วัดวาอาราม และประเพณีวัฒนธรรมที่ทุกคนอยากไปสัมผัส

4.พฤศจิกายน.2015

อีกไม่นาน AEC หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน ก็จะเกิดขึ้นในสิ้นปี 2558 นี้แล้ว