fbpx

CONTACT US

RECENT POST

4.พฤศจิกายน.2015

อีกไม่นาน AEC หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน ก็จะเกิดขึ้นในสิ้นปี 2558 นี้แล้ว