fbpx

CONTACT US

RECENT POST

5.พฤศจิกายน.2014

บรรยากาศแรกที่ได้รับคือวิวทิวทัศน์อันเปิดกว้างของร้านที่มองเห็นเมืองกรุงเทพได้รอบ 360 องศา โต๊ะที่จัดเอาไว้ตั้งอยู่ชิดกับหน้าต่างโดยรอบ