fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

‘The Big Listen’ – สนับสนุนการฟังด้วยใจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย เพราะเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของการรับฟังด้วยใจ
date : 12.ตุลาคม.2017 tag :

คุณล่ะ พร้อมที่จะฟังหรือยัง?

คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังที่ยิ่งใหญ่ได้

แซงชัวรี่ สปา ประเทศไทย ผุดแคมเปญ CSR “The Big Listen” เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายชุดของขวัญ “Sanctuary Spa Surprise Boxที่จำหน่ายทาง Facebook Sanctuary Spa Thailand มอบให้กับสมาคมสะมาริตันส์ แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานฟังด้วยใจหรือการรับฟังทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายที่เบอร์ 02-713-6793 โดยอาสาสมัครผู้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เนื่องจากมีสถิติที่น่ากังวลในอัตราการฆ่าตัวตายของไทยล่าสุด ซึ่งพบว่าทุก 2 ชั่วโมงจะมีการฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน และมากกว่าร้อยละ 60-90 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายมีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า

ข้อมูลกรมสุขภาพจิตระบุว่า อัตราการฆ่าตัวตายล่าสุดของคนไทย ปี 2559 อยู่ที่ 6.35 ต่อประชากร 100,000 คน ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตรา 6.47 ต่อประชากร 100,000 คน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 340 คน หรือ ทุก 2 ชั่วโมง จะมีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน โดยช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมากที่สุด คือช่วงอายุ 40-44 ปี พบว่าเพศชายมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ในช่วงวัยระหว่าง 25-49 ปี ขณะที่เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 30-59 ปี ซึ่งมากกว่าร้อยละ 60-90 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายมีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า

โดยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2557 คนไทยฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้า ประมาณปีละ 4,000 คน เฉลี่ยเดือนละ 300 กว่าคน หรือเป็น 97% จากผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด ซึ่งไทยเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอันดับ 1 ญี่ปุ่น และอันดับ 2 สวีเดน นับเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญอย่างจริงจัง โดยทั่วโลกก็ได้เกิดวิกฤตการณ์นี้เช่นกัน เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการณ์ว่าประชากรมากกว่า 300 ล้านคนกำลังเป็นโรคซึมเศร้า และคาดการณ์ว่าในปี ..2563 โรคซึมเศร้าจะมีผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเท่านั้น

นายจักรพันธ์ ดาวมุกดา Head of Brand Activation บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจากแซงชัวรี่ สปา ประเทศไทย เปิดเผยว่าจากสถิติและรายงานเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าของไทย ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายและผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า นำมาซึ่งแคมเปญเพื่อสังคมที่ชื่อว่า “The Big Listen” โดยแซงชัวรี่ สปา ประเทศไทยจะมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย “Sanctuary Spa Surprise Box” ชุดของขวัญชุดพิเศษที่จัดขึ้นมาเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ ให้กับสมาคมสะมาริตันส์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรับฟังประชาชนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ผู้ที่กำลังทุกข์ใจ หาทางออกของชีวิตไม่เจอ ผู้ที่กำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้า รวมไปถึงผู้ที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตาย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาคมสะมาริตันส์ว่าสามารถทำหน้าที่เพื่อนผู้ใกล้ชิดและรับฟังด้วยหัวใจอย่างไม่ตัดสิน อันเป็นการบรรเทาภาวะวิกฤติ และลดโอกาสของการฆ่าตัวตายได้อย่างทันท่วงที โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยเหลือให้คนในสังคมไทยแข็งแรงขึ้นจากภาวะที่เปราะบางซึ่งกำลังประสบอยู่ไม่มากก็น้อย

ด้านพ..หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์ แห่งประเทศไทย ให้คำแนะนำถึงวิธีการรับฟังผู้ที่กำลังทุกข์ใจ ผู้ที่ต้องการการรับฟัง รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะโรคซึมเศร้า ดังนี้

  • ฟังอย่างเอาใจใส่ โดยแสดงออกถึงความสนใจ ผ่านการสบตา การพูดตอบรับ การแสดงความเห็นใจ และการสนับสนุนให้พูดต่อ
  • ใส่ใจตั้งคำถาม ด้วยคำถามปลายเปิด ไม่ถามเพราะกลัวบทสนทนาจะเงียบ ไม่ถามเพื่อหาข้อมูลมากเกินไป ให้ผู้พูดเป็นผู้นำการสนทนา และให้ความสำคัญกับอารมณ์ของผู้พูด
  • เลือกใช้น้ำเสียง ที่สุภาพ เห็นใจ ต้อนรับ ไม่รีบร้อน พูดชัด สงบ ไม่แสดงอาการลังเล ปรับระดับเสียงและความเร็วอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ที่กำลังทุกข์ใจ ไม่สบายใจ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะโรคซึมเศร้า จะรู้สึกว่าตนกำลังถูกรับฟังด้วยใจ ก็ต่อเมื่อ
  • ผู้ฟังปล่อยให้ผู้พูดเป็นอย่างที่ต้องการ
  • ผู้ฟังพยายามเข้าใจผู้พูด ทั้งที่ผู้พูดพูดโดยไม่มีเหตุผลเลย
  • ผู้ฟังเข้าใจเหตุผล ความคิดเห็นของผู้พูด ทั้งที่ค้านกับความรู้สึกที่แท้จริง
  • ผู้ฟังปล่อยให้ผู้พูดตัดสินใจเอง แม้จะรู้สึกว่าผู้พูดกำลังคิดผิด
  • ผู้ฟังไม่ได้ดึงปัญหาไปจากผู้พูด แต่ไว้ใจให้ผู้พูดจัดการด้วยวิธีของตัวเอง
  • ผู้ฟังให้โอกาสผู้พูดได้ค้นพบตัวเอง ว่าเหตุใดถึงรู้สึกอารมณ์ไม่ดี และให้เวลาผู้พูดเพียงพอที่จะคิดหาทางออกด้วยตัวเอง
  • ผู้ฟังไม่พยายามที่จะแนะนำผู้พูด

แซงชัวรี่ สปา ประเทศไทย เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังด้วยใจ ผ่านการซื้อชุดของขวัญ “Sanctuary Spa Surprise Box” ที่จำหน่ายทาง Facebook Sanctuary Spa Thailand โดยทุกๆการซื้อ 1 กล่อง จะมอบเงินจำนวน 100 บาท ให้กับสมาคมสะมาริตันส์ แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการฟังเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

 

เราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของการรับฟังด้วยใจ..คุณล่ะ พร้อมที่จะฟังหรือยัง?Sanctuary spa ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการฟังด้วยใจ ผ่านชุดของขวัญ Surprise Box โดยทุกการสั่งซื้อ 1 กล่องจะมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมสะมาริตันส์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสามารถสั่งซื้อได้ทาง inbox fanpage และ https://sanctuaryspa.popsho.ps/ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 นี้#TheBigListen #SanctuaryspaXSamaritans #SanctuaryspaTH

โพสต์โดย Sanctuary Spa Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017

 

คนที่กำลังเจอเรื่องแย่ๆ ไม่ได้ต้องการแค่คำว่า “สู้ๆนะ” “เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป” เพราะคำพูดเหล่านี้เปรียบเสมือนการทิ้งเค้าให้ต่อสู้กับปัญหาเพียงลำพัง เพราะบางครั้งเขาไม่ได้ต้องการแค่คำพูดให้กำลังใจ แต่ต้องการ “ผู้รับฟัง” ที่จะนำพาให้เขาผ่านช่วงเวลาแย่ๆ ไปได้

สามารถสั่งซื้อได้ทาง inbox fanpage
และ https://sanctuaryspa.popsho.ps/
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 นี้

#TheBigListen #SanctuaryspaXSamaritans #SanctuaryspaTH

 

RECOMMENDED CONTENT

14.มิถุนายน.2019

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดบ้านให้เราเข้าไปเยี่ยมชม Work Space ที่เชื่อในแนวคิด Open Innovation ซึ่งสนับสนุนการทำงานในโลกยุคใหม่ที่ไม่ต้องมีออฟฟิศประจำ แต่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างอิสระใน Sharing Space ที่มีหลากหลายองค์กรอยู่ร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดบทสนทนา เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ช่วยสร้างคอมมิวนิตี้ของคนทำงานเข้าด้วยกัน