fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

ปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ “Workplace Strategy” เทรนด์อาคารและสำนักงานแห่งอนาคต การยกระดับประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่
date : 13.มกราคม.2017 tag :

Gaysorn Property Workplace Strategy dooddot 1

ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งผลให้หลายองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรให้สูงขึ้น รวมถึงแสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ทำให้หลายๆ องค์กรประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว นั่นคือการบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการจัดรูปแบบสถานที่ทำงาน (Workplace) ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน อ้างอิงจากผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทำงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดย Manpower Group พบว่า “กว่า 48% ตระหนักว่าการจัดรูปแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ มีผลต่อศักยภาพในการทำงานและคุณภาพของผลงานที่เพิ่มสูงขึ้น”

Gaysorn Property Workplace Strategy dooddot 2

บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ เกษร ทาวเวอร์ อาคารและสำนักงานที่ทันสมัยที่สุด  แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพการทำงานผ่านการจัดรูปแบบสถานที่ทำงาน จึงได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการจัดสถานที่ทำงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Workplace Strategy” โดยร่วมมือกับ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เชิญวิทยากร มิสเตอร์ กัวราฟ ชารายา ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริการธุรกรรม (Director – Advisory & Transaction Services) บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสถานที่ทำงานแบบ “Workplace Strategy ร่วมให้อัพเดทเทรนด์และข้อมูลภายใต้แนวคิดการจัดรูปแบบสถานที่ทำงานแบบ “Workplace Strategy

Gaysorn Property Workplace Strategy dooddot 3

มิสเตอร์ กัวราฟ ชารายา กล่าวว่า “Workplace Strategy” นับถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรยุคใหม่ ในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) และลดค่าใช้จ่าย (Save cost) ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นสำคัญ อาทิ การจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมซึ่งเหมาะสมกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration) ที่สำคัญต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการทำงาน และการใช้ชีวิตของพนักงาน กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล”

RECOMMENDED CONTENT

7.กันยายน.2017

ภาพยนตร์อันน่าสนใจโดยผู้กำกับมัวร์คาร์เบล เรื่องนี้ได้ตามติดและถ่ายทอดชีวิตของเลดี้ กาก้าตลอดระยะเวลา 8 เดือน