fbpx

CONTACT US

“The Skin Book” ฝึกแทททูแบบสมจริงโดยไม่ต้องทิ้งความผิดพลาดบนผิวใคร
date : 19.มิถุนายน.2015 tag :

The skin book dooddot 1

ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเมื่อคิดจะจัดวางงานศิลปะลงไปบนผิวเกลี้ยงๆ ของเราด้วยการสัก ด้วยความที่รอยสักต้องติดตัวเราไปตลอดชีวิต และกว่าจะได้มาแต่ละลวดลายนั้นต้องผ่านความเจ็บปวดไม่มากก็น้อยขึ้นกับตำแหน่งของร่างกายที่เราจะสัก ความพร้อมความเหมาะสมการออกแบบลวดลายและความหมายล้วนเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงยิ่งไปกว่านั้นคือ ความไว้วางใจที่เราต้องมีต่อศิลปินหรือช่างสักนั่นเอง

The skin book dooddot 3

The skin book dooddot 4

ช่างสักถือเป็นหัวใจสาคัญของชิ้นงานเพราะเมื่องานสำเร็จลงบนผิวเราแล้วทั้งผู้ถูกสักรวมถึงตัวช่างต่างก็อยากชื่นชมและภูมิใจในความสวยของผลงาน ซึ่งหากช่างไม่มีความชำนาญมากพอ สักพลาดไปก็อาจต้องกลายเป็นความเสียใจที่ติดอยู่บนร่างกายไปตลอด ใครจะรู้บ้างว่ากว่าจะได้รอยสักที่มีความงดงาม ช่างสัก ต้องเพียรพยายามฝึกฝนฝีมือมามากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกออกแบบลวดลาย ฝึกวาด ฝึกลงสี ผ่านสมุดสเก็ตไปเป็นจำนวนกี่เล่มต่อกี่เล่ม ฝึกสกับนผิวหมไปกี่ชิ้น ขอให้เพื่อนเป็นหนูลองยาไปแล้วกี่หน สักบนร่างกายตัวเองไปกี่ครัง้ และผิดพลาดไปบ้างกี่ลาย

ด้วยเหตุที่กล่าวไปข้างต้นจึงเกิดเป็นไอเดียคอนเซปท์จาก TattooArtMagazineโดยร่วมกับ Lew’LaraTBWA เอเจนซี่โฆษณาจากบราซิล ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์สดุสร้างสรรค์แห่งวงการงานศิลปะบนเรือนร่าง นั่น คือ “The Skin Book” สมุด ฝึกสักที่มีผิวสัมผัสเหมือนผิวคนจริงๆ

The Skin Book จะช่วยให้ช่างสักได้สั่งสมประสบการณ์ ในการฝึกฝนจนเกิดความชานาญและผลงานอันสวยงาม โดยปราศจากความกดดัน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดบนผิวคนจริงอย่างที่เคยเป็นมา ด้วยวัสดุโพลีเมอร์สังเคราะห์เลียนแบบและให้ผิวสมัผสัเสมือนผิวคนจริงๆ สามารถใช้เข็มสักลงไปได้จริงๆเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผิวและฝึกลงน้ำหนักมือ ทั้งนี้สมุดแต่ละหน้ายังพิมพ์รูปเสมือนบางส่วนของสรีระคนลงไปเพื่อช่วยเพิ่มความรู้สึกสมจริงขึ้นด้วย The SkinBook ไม่เพียงแค่เหมาะกับมือใหม่หัดสักเท่านั้น ช่างสักมืออาชีพก็น่ามีไว้ใช้เป็น Portfolio รวบรวมผลงานการออกแบบ และเพื่อลับคมทักษะด้วยการได้ลงเข็มจริงแทนการใช้สมุดแบบเดิมๆ

จริงอยู่ว่าผิวหนังของสัตว์บางชนิดนั้นมีผิวสัมผัสใกล้เคียงกับคนมากโดยเฉพาะผิวหนังของหมูด้วยสาเหตุนี้เองช่างสักจึงนิยมใช้หนังหมูในการฝึกมือกันอย่บู่อยครั้งซึ่งในเรื่องการสกับนผิวสัตว์นั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนดังกรณีที่เคยเป็นข่าวของ Wim Delvoye ศิลปินชาวเบลเยี่ยม กับงานสักบนตัวหมูของเขาที่ขายได้หลายหมื่นดอลลาร์ จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเมื่อมีกรณีพิพาทกับองค์กรพิทกัษ์สัตว์(PETA)

The skin book dooddot 2

The skin book dooddot 5

The skin book dooddot 6

แม้ในส่วนของแผนการจัดจำหน่าย The Skin Book นั้นทาง Tattoo Art Magazine จะยังไม่ได้มีการพดูถึง แต่ก็ถือเป็นการจุดประกายไอเดียในวงการศิลปะบนเรือนร่าง เป็นที่ต้องการของนักสักด้วยหวังว่าราคาจะไม่แพงเกินไปและเป็นนวตักรรมใหม่ที่น่าสนใจ หากแบรนด์สมดุชื่อดังอย่าง Moleskine จะเล็งเห็นไอเดียนี้แล้วผลิตออกขายก็น่ายินดีทีเดียว ส่วนเรื่องที่ใครจะจินตนาการว่าในอนาคตน่าจะมีสมุดที่ทาจากผิวหนังสัตว์หรือคนจริงๆนั้น เราขอให้มนัเป็นแค่เพียงเรื่องในจินตนาการจะดีกว่า

Writer: Jayda Sopasooksri
source: http://www.ufunk.net/en/gadgets/skin-book/ 

RECOMMENDED CONTENT

23.สิงหาคม.2019

นี่คือภาพของผีรป่าแอมะซอนซึ่งในประเทศบราซิล ที่เป็นป่าฝนเขตร้อนผืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนับเป็นปอดของโลกในปัจจุบัน ที่เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับข่าวธารน้ำแข็งอกโยคูลล์ ในไอซ์แลนด์เป็นที่แรกที่ละลายหมดสิ้น