fbpx

CONTACT US

RECENT POST

การก้าวเข้าสู่วัยทำงานของบรรดา first jobber ก็ไม่ต่างอะไรกับการก้าวเข้าสู่ป่าใหญ่ ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยหนทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไร ทางที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้!