fbpx

CONTACT US

RECENT POST

หนังสือจากแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เพราะมันเป็นเหมือนสื่อกลางที่นักเขียนใช่ถ่ายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิต มุมมองทางสังคมอันแตกต่างผ่านทางตัวอักษร ถ้าการเดินทางไปยังต่างประเทศเป็นหนึ่งในวิธีการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต การอ่านหนังสือแปลจากหลายๆ ประเทศก็นับเป็นหนึ่งในวิธีที่เราใช้เรียนรู้ความแตกต่างและความหลากหลายทางสังคมเช่นกัน