fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เรื่องตัวหมวกของ Daft Punk นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกัน เพราะแต่ละใบนี่มีราคาแพงและผลิตออกมากลไกซับซ้อนมาก