fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ในขณะที่เรือนจำในอเมริกาหลายแห่งพยายามควบคุมความแออัดของจำนวนนักโทษ เนื่องจากมีเพิ่มขึ้น แต่สำหรับเรือนจำในเนเธอร์แลนด์นั้นต่างกันอย่างลิบลับ