fbpx

CONTACT US

RECENT POST

10.กันยายน.2014

“วัยรุ่น” คือวัยแห่งการค้นหา คือวัยที่ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ คือวัยที่เพียงได้สัมผัสอะไรที่ไม่คุ้นเคย หัวใจก็มักจะเต้นแรงเอาได้ง่ายๆ