fbpx

CONTACT US

RECENT POST

20.กันยายน.2017

ไม่รู้ว่าเคยได้ยินคำว่า 'การออกแบบโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง' หรือไม่ ซึ่งการออกแบบในเชิงที่ว่า คือการออกแบบที่เน้นหนักเรื่องพฤติกรรมมนุษย์เป็นสำคัญ วิจัยและวิเคราะห์ว่ามนุษย์มีพฤติกรรม หรือลักษณะการใช้ชีวิตแบบไหน และนำมันมาใช้เป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ