fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#DESIGN — ชุดโต๊ะ เก้าอี้ และโคมไฟ ที่ต้องใช้ร่างกายมนุษย์มาเติมเต็ม โดยนักออกแบบชาวจีน Xiang Guan
date : 20.กันยายน.2017 tag :

ไม่รู้ว่าเคยได้ยินคำว่า ‘การออกแบบโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง’ หรือไม่ ซึ่งการออกแบบในเชิงที่ว่า คือการออกแบบที่เน้นหนักเรื่องพฤติกรรมมนุษย์เป็นสำคัญ วิจัยและวิเคราะห์ว่ามนุษย์มีพฤติกรรม หรือลักษณะการใช้ชีวิตแบบไหน และนำมันมาใช้เป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ

เช่นกันกับชุดโต๊ะ เก้าอี้ และโคมไฟ ‘Symbiotic Objects’ โดยนักออกแบบชาวจีน Xiang Guan ที่ต้องการกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ หรือ product กับมนุษย์ เขาลองจินตนาการถึงอนาคตที่ว่า ถ้าวันหนึ่งโลกของเรา ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่ง ที่ต้องใช้การพึ่งพาอาศัย หรือเป็นเกือบทั้งหมดของมนุษย์แล้ว เราจะมีโอกาสมองหาความหมายและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ได้หรือไม่

จึงออกมาเป็นข้าวครองเครื่องใช้ที่ต้องการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์มาเติมเต็ม เก้าอี้ โต๊ะ และโคมไฟ ที่หากมันวางอยู่นิ่งๆ เราก็จะไม่พบว่ามันมีประโยชน์ใช้สอยตามที่เราเรียกแต่อย่างใด แต่ถ้ามนุษย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมัน ก็ทำให้สิ่งของเหล่านั้นมีคุณสมบัติในแบบที่มันควรเป็นได้

Xiang Guan กำลังศึกษาวิชา Industrial Design อยู่ที่ Central Saint Martins ได้ให้คำนิยามในเว็บไซต์ของเขาว่า งานออกแบบสามชิ้นนี้อาจกำลังท้าทายวัฒนธรรมโมเดิร์นอยู่ วัฒนธรรมที่การบริโภคหรือการออกแบบต้องทำออกมาด้วยความกังวลว่าจะล้าสมัย และถูกตัดทอนเอาจิตวิญญาณที่ยั่งยืนซึ่งเกิดจากมนุษย์ออกไปเสียหมด

แม้ว่างานออกแบบชิ้นนี้จะไม่ได้พูดถึงว่า ออกแบบโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือไม่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า งานออกแบบมักทำออกมาเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหายิบย่อยของมนุษย์ ซึ่งเหล่านี้นี่แหละคือการออกแบบผ่านมนุษย์ที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเลย

_

RECOMMENDED CONTENT

21.ตุลาคม.2022

เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค จึงนำ “เสียง” หรือความคิดเห็นจากประชาชนภาคธุรกิจ มีส่วนร่วมในการส่งเสียงผ่านการสำรวจของ ‘Business of the People Poll’ ร่วมออกแบบและขับเคลื่อนโดย สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในจัดทำการสำรวจผ่านตัวแทนผู้ประกอบการไทยจำนวน 451 ตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นหัวข้อไปที่ ‘ปัจจัย, ความท้าทาย, โอกาส และคำแนะนำ ในการเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต’ เพื่อที่จะทราบถึงความเข้าใจ ข้อเท็จจริง และแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผู้ที่มีบทบาทจริงในภาคธุรกิจของประเทศไทย