fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เหมือนกำลังเล่านิทานสักเรื่อง มีโรงงานน้ำตาลเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งที่นี่จะกลับมาเรืองรองและงดงามขึ้นอีกครั้ง ในฐานะของโรงแรมดีไซน์จัดในชื่อ Alila Yangshuo