fbpx

CONTACT US

RECENT POST

8.ธันวาคม.2015

ครูอดุลย์ มูดอ ตัวแทนจากภาคใต้ ประธานกลุ่มว่าวบาติกผู้ที่จะมาสร้างสีสันในพาวิลเลี่ยน ด้วยงานฝีมือที่มีลวดลายอันงดงามประณีตในการลงสีว่าวบนผืนผ้าบาติก