fbpx

CONTACT US

RECENT POST

Yagicho คือชื่อของร้านค้าขายอาหารและวัตถุดิบแบบแห้ง สำหรับให้เหล่าพ่อครัวแม่ครัว รวมถึงแม่บ้านพ่อบ้านได้เลือกซื้อหาเพื่อตระเตรียมเป็นซุป Dashi เพื่อใช้ประกอบอาหารประเภทต่างๆ ต่อไป