fbpx

CONTACT US

RECENT POST

22.กุมภาพันธ์.2018

หนังสือทั้ง 5 เล่มนี่จึงเป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยอธิบาย เป็นเหมือนเพื่อนที่มีไว้แลกเปลี่ยนเรื่องราวอันหลากหลาย เรื่องราวของเจ็บปวด ช่วงเวลาของการล่วงหล่น แลกเปลี่ยนคำปลอบประโลมก่อนที่เราต่างคนต่างจะแตกสลาย ให้เราได้ทบทวน หยุดพักและตั้งคำถาม ก่อนจะเดินทางต่อไปบนเส้นทางอันไม่ง่ายของการเป็นมนุษย์