fbpx

CONTACT US

RECENT POST

10.มิถุนายน.2015

“ถนนราชพฤกษ์” ถนนที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในถนนที่มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วมากที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อในย่านราชพฤกษ์นั้นยังดีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากมีจำนวนหมู่บ้านขนาดใหญ่มากมายอยู่รายล้อม