fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ที่มาที่ไปของการรีเมคเพลง “ตัวปลอม” นี้ที่จริงแล้วเป็นกลยุทธ์แบรนด์ดิ้งของเคเอฟซี ที่ต้องการสื่อสารแนวคิด Always Original “เป็นตัวจริง...เป็นสิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Z โดยใช้ดนตรีและศิลปะเป็นสื่อกลาง

22.กันยายน.2015

เลย์ มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เอาใจวัยมันส์ด้วยการแนะนำ “เลย์ แม็กซ์” มันฝรั่งแท้แผ่นหยักลึก รสชาติใหม่

1.ธันวาคม.2014

หากพูดถึงกิจกรรม WE RUN นี่คืองานวิ่งใหญ่ประจำทุกๆปีของแบรนด์ Nike ที่พวกเขาเวียนจัดตามเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างๆกันมาแล้วทั่วโลก