fbpx

CONTACT US

RECENT POST

4.กรกฎาคม.2016

การรู้จักหรือเข้าใจองค์กรเป็นอย่างดีนั้นเป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่จะทำให้เราทำงานได้ดี ซึ่งรวมไปถึงวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) และทิศทาง (direction) ขององค์กร เช่น ถ้าองค์กรเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

27.มิถุนายน.2016

ในที่สุดเราก็ได้งานแล้ว! คงเป็นวันที่เราทุกคนดีใจสุดๆ ก็แหมกว่าจะฝ่าฟันแต่ละด่านมาได้ ตั้งแต่เขียน Resume ส่ง Cover Letter แล้วก็การสัมภาษณ์อีก คงไม่แปลกที่เราก็ต้องรู้สึกฟินกันเป็นธรรมดา