fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ที่เมือง Cascais เมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิก ไม่ไกลกันนักจากเมืองหลวงลิสบอนของโปรตุเกส มีวิลล่าหลังงามกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งย่าน หลายหลังเปิดโอกาสให้เช่า/ซื้อ และเข้ามาอาศัยหรือทำธุรกิจตามแต่ความประสงค์