fbpx

CONTACT US

RECENT POST

หากลองนึกถึงสภาพของคนที่ต้องใส่เฝือกเพราะได้รับอุบัติเหตุ เราคงนึกถึงเฝือกแบบที่มีใช้โดยทั่วไปตามที่หลายๆ คนรู้จัก ไม่ว่าจะเคยใส่เอง หรือที่เคยพบเห็นคนอื่นใส่ ซึ่งล้วนให้ความรู้สึกไม่ค่อยดีนัก ด้วยคุณสมบัติของตัววัสดุเองเป็นปูนปลาสเตอร์