fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เมื่อช่วงสองสามเดือนท่ีผ่านมานี้ ใครได้ไปเยือนสิงคโปร์ โดยเฉพาะแหล่ง Shopping ย่าน Orchard Rd. ตรงหัวมุมถนนจะเห็นร้าน Pop-Up ร้านหนึ่งที่มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์