fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ปัจจุบัน รองเท้าสนีกเกอร์นั้นเป็นมากกว่าแค่รองเท้ากีฬา หากแต่มันได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนถึงตัวตน ไลฟ์สไตล์ และการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ได้ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง